Home

L’adaptació del projecte de gestió del COR al nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) és una oportunitat per redefinir l’actual model i passar d’un model centralitzat a un descentralitzat, que s’adapte a les diferents realitats territorials, maximitze els beneficis ambientals i fomente l’economia circular.

animated

PARTICIPACIÓ ONLINE

Respon les enquestes i ajuda’ns a desenvolupar el nou projecte de gestió de residus

QUÈ OPINES DELS ECOPARCS?

COM GESTIONEM ELS BIORRESIDUS?

PROCÉS PARTICIPATIU

El procés per definir el nou model de gestió consta de diferents espais de participació.

  • Entrevistes a experts
  • Focus groups
  • Enquestes online
  • Consell de participació social
  • Comissions territorials

DOCUMENTACIÓ

La documentació generada als diferents espais participatius es pot consultar de forma oberta.