La teua opinió

La teua opinió

Enquestes ciutadanes

La participació de la ciutadania en la construcció d’un nou projecte de gestió del Pla Zonal V5 (COR) és molt important. Per aquest motiu, vos animem a que feu les vostres aportacions al voltant de les següents dues línies del projecte: els ecoparcs i la gestió dels biorresidus.

Gràcies a la vostra ajuda podrem tenir el millor model de gestió de residus possible!

QUÈ OPINES DELS ECOPARCS?

El COR té una xarxa d’ecoparcs fixes i mòbils que ofereixen un important servei per a gestionar correctament els residus. En aquestes instal·lacions es recullen els residus que no es poden llençar als contenidors de carrer, de manera que tenen una via adequada per al seu tractament i valorització.

En el marc del nou model de gestió, el COR proposa la creació de nous ecoparcs i, també la millora de l’actual servei. Per aquest motiu, volem conèixer quin és el grau de satisfacció de la ciutadania i com podria millorar el servei a través de la següent enquesta.

COM GESTIONEM ELS BIORRESIDUS?

Els biorresidus o matèria orgànica suposen més de la meitat de tots els residus que generem.  Per això, la correcta separació d’aquest residu és un pas imprescindible per millorar la recollida selectiva en general i el seu posterior tractament.

Des del COR hem definit l’Estratègia de Biorresidus per implantar sistemes de proximitat per separar aquesta fracció i promoure l’autogestió a través del compostatge domèstic i comunitari. Aquesta estratègia ja compta amb la validació del Consell de Participació Social i per implementar-la volem saber com la ciutadania percep la gestió dels biorresidus.