Procés de participació

Procés de participació

Com funciona el procés

L’elaboració del nou model de gestió de residus preveu diferents espais de participació amb experts i agents clau, així com amb les entitats locals i els ajuntaments dels municipis que formen part del COR. L’objectiu és validar amb tots els implicats les propostes tècniques plantejades. A més, també serveix per conèixer les opinions i les propostes de la ciutadania sobre la recollida i les instal·lacions de gestió de residus.

El Consell de Participació Social i els Comissions Territorials, que son òrgans participatius ja existents, vetllen per aquesta fase de participació i poden demanar informació al COR per conèixer el seu estat de desenvolupament. També animen als veïns i veïnes a participar i són el canal de transmissió per als possibles Ajuntaments interessats en albergar alguna instal·lació.

El procés de participació s’alinea amb les quatre línies de treball en les que està estructurat el procés d’adaptació del projecte de gestió.

amb l’objectiu de conèixer com la ciutadania percep el servei que ofereixen els ecoparcs.

amb l’objectiu de valorar l’Estratègia de Biorresidus, conèixer la percepció ciutadana sobre la gestió d’aquesta fracció i saber quines decisions a nivell local poden tenir un major impacte en la seva gestió.

amb l’objectiu de discutir quines fraccions permeten una gestió autosuficient per part del COR i quins circuits de valoració es poden realitzar al territori.

amb l’objectiu de definir el nombre i grandària de les instal·lacions d’eliminació en base a com funciona el sistema de gestió de la resta de fraccions.

Aquestes línies de treball es treballen en els següents àmbits participatius, en funció del grau de discussió i consens existent:

Entrevistes
es tracta d’entrevistes apreciatives a experts en la matèria i agents clau sobre la gestió dels biorresidus i de les fraccions procedents dels ecoparcs.

Focus groups
reunions de la Comissió Tècnica per treballar les fraccions procedents d’ecoparcs i la gestió de la fracció resta.

Enquestes online
dirigides a la ciutadania per conèixer la seva opinió sobre els ecoparcs i sobre la gestió del biorresidu.

PARTICIPACIÓ ONLINE

Respon les enquestes i ajuda’ns a dissenyar el millor projecte de gestió de residus.

ecoparcs

QUÈ OPINES DELS ECOPARCS?

bioresidus

COM GESTIONEM ELS BIORRESIDUS?